O nas

Krótko o tym, kim jesteśmy


PL:
Jesteśmy organizacją e-sportową powstałą w sierpniu 2017 roku. Naszą główną dziedziną jest gra Counter Strike: Global Offensive. W swoich szeregach skupiamy młodych i głodnych gry chłopaków z talentem, który wkrótce może stanowić o przyszłości światowego CSa. Cała nasza ekipa zawodników, wraz ze sztabem ciężko pracuje, by później zebrać z tego obfite owoce. Jesteśmy zespołem młodym, mało doświadczonym, lecz spragnionym gry i stałego uczenia się. Cechuje nas pokora i wola walki, którą nieraz przejawialiśmy na serwerach z ciężkimi przeciwnikami. Z każdym dniem w naszej głowie rodzą się kolejne pomysły, które mocno pragniemy realizować. Jesteśmy grupką otwartą na propozycje i pomoc tych "starych wyjadaczy". Chcemy pokazać wszystkim, że CHCIEĆ, znaczy MÓC!

ENG:
We are an e-sport organization established in August 2017. Counter Strike: Global Offensive is our main field. In our ranks we focus young boys with talent, which may soon be the future of the world CS. Our entire team of players, together with the staff, works hard to collect profuse fruits later. We are a young team, little experienced but hungry for games and constant learning. We are characterized by the humbleness and will to fight, which we often showed on servers with heavy opponents. Every day in our mind new ideas are born that we want to implement. We are a group open to suggestions and help of these "old stagers". We want to show everyone that to WANT, means BEING!